تماس با ما

  +98 912 284 1785 :شماره واتساپ (مدیر پروژه)

  +98 912 792 8902 :شماره واتساپ (مدیر فروش)

  +98 912 792 8902 :شماره واتساپ جهت اخذ نمایندگی و یا عاملیت فروش

(تماس تلفنی پاسخ داده نمیشود و ارتباط با ما فقط از طریق واتساپ میباشد)

ایمیل فروش: sales@tiandy.ir

ایمیل پشتیبانی: support@tiandy.ir